Grafometria

A grafológia a kézírás vizsgálatával foglalkozó tudomány.

A grafológiai elemzés alapja a kézírás, kiindulási pontja az analízis, mely során a kézírás egyes elemeit, a nagyobbaktól, mint például az írástömb, egészen a legkisebbekig, amilyen például az ékezet, méri és jellemzi a grafológus szakember. A grafológiának ezt az ágát, amely a mérhető, és számolható írásparaméterek vizsgálatával foglalkozik, nevezzük grafometriának.

Az írás elemzését a szintézis, azaz a jellemrajz egységes megalkotása követi.

A grafológus a sztenderdtől való eltérést vizsgálja az elemzés során. A sztenderd, etalon az általános iskolában tanult norma, ahogyan megtanuljuk formálni az egyes betűket, az ábécé betűit. A normaírástól való eltérésben rejlenek az író személy egyéni sajátosságai, személyiségjellemzői.

A grafológia egyik alaptörvénye, hogy nincs két egyforma kézírás, tehát nincs két egyforma ember. A kézírások különbözősége az emberek egyediségét jelenti.

Kiss Beáta

kiss.beata@grafobuvar.hu

kiss.beata@vipmail.hu

06-20-386-0571