Családi dinamika

Az ember életében legfontosabb közeg a család. Életünk döntő része családban zajlik. Amikor kisbaba születik, az elsődleges szocializációs közeg számára az édesanyja, és a család, ahová születik. A személyiségkialakulás folyamatában nagy hangsúly helyeződik a családtagokra, milyen hatással vannak egymásra, és hogyan működik a családi dinamika.

Napjainkban azonban nem ritka, hogy mozaikcsaládok alakulnak ki, ahol többrétűvé válik a családi dinamika, és nagyon fontos, hogy egyik szülő milyen kapcsolatot tud kialakítani új párja gyermekével, illetve, hogy a két különböző családból egy fedél alá kerülő gyermekek hogyan tudnak viszonyulni egymáshoz, illetve egymás szüleihez.

A családtagok grafológiai elemzésével jól láthatóan kirajzolódik a szülők és gyermekek, szülő és szülő, illetve gyermek és gyermek közötti érzelmi- szellemi- szociális viszonyulások, vonzások és taszítások.

A családi dinamika grafológiai feltárásának ára: 8000 Ft/fő

Megrendelés:

Kiss Beáta

kiss.beata@grafobuvar.hu

kiss.beata@vipmail.hu

06-20-386-0571