Fejlődésorientált asztro-grafológia

Születési képletünket összevetve jelenlegi kézírásunkkal, megállapítható, hogy a helyes úton járunk-e, és milyen irányban kell tovább haladnunk életcélunknak megfelelően.

Születési képlet vizsgálat
Személyközpontú asztro grafológia

Mindenki valamilyen céllal születik a Földre. Az emberi lét legfőbb célja a fejlődés. Annál sikeresebb az ember élete, minél jobban megismeri önmagát, ugyanis ezáltal lesz képes tudatosan kezébe venni sorsának irányítását.

Az asztrológia és a grafológia látszólag két teljesen különálló tudomány, mégis együttes alkalmazásukkal több hasznos információhoz juthatunk személyiségfejlődésünkről, és életfeladatunkról. 

Az asztrológiában a bolygók, akárcsak a számmisztikában a számok, energiákat képviselnek. A személyiségünkre gyakorolt hatásuk eredményezi hajlamainkat, viselkedésbeli jellemzőinket, vagy akár gyengeségeinket, de tanulási feladatainkat is.
Azonban elsősorban lehetőségeket jelentenek, és csupán rajtunk áll, hogy élünk-e ezekkel az adottságainkkal, vagy semmibe vesszük a jelzéseket, és túllépünk fölöttük. Egyik bolygóállás, vagy szám sem kötelez semmire, csupán egy utat jeleznek számunkra, a lélek szándékát mutatják, milyen fejlődési útvonalon kell, vagy kellene végighaladnunk személyiségünk kibontakoztatása során.

A születési-képletben szereplő archetípusok bonyolult összjátéka eredményezi az emberi személyiség egyedi mátrixát. A különböző princípiumok eltérő arányban, különböző minőségekben fejtik ki hatásukat, és sokszor egymásnak ellentmondó tulajdonságokban öltenek formát, melyek attitűdjeinkben, motivációinkban, gondolkodásmódunkban, érzelmi világunkban manifesztálódnak. A születési-képletben szereplő archetípusok személyiségbe történő integrálása egy életre szóló folyamat, és sok mindentől függ, hogy az egyén milyen mértékben engedi megnyilvánulni ezeket az attitűdöket személyiségében.

A születési képletünk azt mutatja meg, hogy mit hoztunk magunkkal ebbe az életünkbe, és nem pedig azt, hogy mi van előre megírva. Előjelez egy útvonalat számunkra, amit azonban a szabad akaratával bárki módosíthat. A kézírás pedig azt mutatja meg, hogy jelenleg milyen szinten áll az egyén, mit sikerült már személyiségébe integrálni a lehetőségei közül.

Azonban egyik bolygóállás sem kötelez semmire, csupán egy utat jeleznek számunkra, a lélek szándékát mutatják, milyen fejlődési útvonalon kell, vagy kellene végighaladnunk személyiségünk kibontakoztatása során.

Fejlődési útvonal

Azt pedig, hogy jelenleg hol tartunk ebben a folyamatban, a mögöttünk álló évtizedek alatt milyen szintre jutottunk el, a kézírásunk hűen tükrözi. Grafológiai vizsgálattal meghatározható, mely attribútumokat sikerült már irányításunk alá vonni, illetve mely területeken szükséges még dolgozni magunkon.

 

Ha tudjuk azt, hogy milyen irányba kell haladnunk, milyen jellemvonások integrálására van szükségünk ahhoz, hogy beteljesítsük életfeladatunkat, azaz kibontakoztassuk önmagunkat, akkor képesek leszünk életünk problémáiban felismerni a tanító és terelő szándékot, és teljesen más szemmel fogjuk látni a világot. Az életünk célja ugyanis nem az, hogy minden gond nélkül végig evickéljünk azon a jó néhány évtizeden, hanem, hogy tudatosan részt vegyünk önmagunk alakításában, felvállaljuk a fejlődési feladatainkat, és tegyünk is értük.

Ahhoz ugyanis tudatos erőfeszítésekre van szükség, hogy saját árnyékunkat átlépjük, és nincs egyetlen cél az életünkben, amit el kellene érnünk, aztán pedig nyugodtan ülhetünk a babérjainkon, hanem az egész életünk szolgálja azt a célt, hogy beteljesítsük azt a fejlődési folyamatot, melyet születésünkkor kitűztünk magunk elé. Tehát az út maga a cél. És hogy tudjuk mi ez az út számunkra, ismernünk kell önmagunkat, negatívumainkat, erősségeinket és fejlődési feladatunkat, melyhez egy komplex asztro-grafológiai személyiség-feltárás szolgálhat alapul.

 

Tehát az egyén születési-képletének és kézírásának összevetésével feltárul előttünk, hogy a kiindulópont és a jelen pillanat között milyen fejlődési utat tett már meg, és milyen tanulnivalókon kell még csiszolódnia annak érdekében, hogy kitűzött fejlődési céljához minél közelebb kerüljön. Ennek a célnak a felismerését, a tudatosítását segíti elő a személyiség központú asztro-grafológia. Aki ugyanis tudatosan vesz részt az életben, képes meglátni a problémák igazi okát, ugyanis nem minden az, aminek látszik.

Az asztro-grafológiai tanácsadáshoz szükség van:

  • a pontos születési időre (év,hó,nap,óra,perc)
  • a születési helyre
  • egy saját kezűleg írt levélre

Megrendelés, információ kérés:

Kiss Beáta

06-20-386-0571

kiss.beata@grafobuvar.hu