A pszichológia és a grafológia társtudományok. Mindkettő az emberi személyiséget kutatja, mindkettő célja, hogy az ember cselekedeteinek mozgatórugóit megértse, a személyiség szerveződését feltárja, fejlődését nyomon tudja követni.

A módszer, ahogyan a két tudományág működik, eltérő, de a céljuk ugyanaz. A pszichológia megfigyeléseket, kérdőíveket, teszteket, kikérdezéseket, skálákat alkalmaz, hogy közelebb kerüljön az egyén személyiségének működési mechanizmusaihoz.

A grafológia a kézírást vizsgálja, az íráskép egészétől haladva a legapróbb részletekig, mint például az ékezetek a betűkön, vagy a t-áthúzás. A grafológus mérésekkel dolgozik, analízist készít, és azután a statisztikai számítások és az írás egyéb jellemzőinek összevetésével elkészíti a szintézist, melynek eredményeképpen megszületik a személyiségkép.