Christiansen- Carnap

A grafológia a pszichológiai tipológiákkal jól társítható. Különböző pszichogramok készíthetők, melyeken jól szemléltethetővé válnak a vizsgált egyén személyiségének főbb sajátosságai.

Ilyen például Broder Christiansen és Elisabeth Carnap által megalkotott mélylélektani tipológiája, melyet az írás ritmusára építették. Két fő dimenziót különböztettek meg. Ezek az oldott – feszült, és az introvertált – extrovertált típuspár, melyet a jungi pszichológiából vettek át. Ezen négy típus összesítésével négy kombinált típust hoztak létre:

  • extrovertált – oldott
  • extrovertált – feszült
  • introvertált – oldott
  •  introvertált – feszült

A típusok főbb pszichológiai jellemzőinek ismeretében leírható a személyiség vázlatos karaktere. Főleg azok a tulajdonságok, amelyek az emberekhez való viszonyulását, illetve a lelki alapbeállítódását jellemzik.

A Christiansen-Carnap grafogram
jellemzéssel: 6000 Ft

Megrendelés, információ kérés:

Kiss Beáta

kiss.beata@grafobuvar.hu

kiss.beata@vipmail.hu

06-20-386-0571