Párkapcsolati asztro-grafológia

Az ember életének legfőbb motivációi közé tartozik a párkapcsolat és a szerelem, de ennek ellenére mégis sok bánat és csalódás forrása is egy férfi és egy nő kapcsolata. Jó esetben igyekszünk feltárni a kapcsolat kudarcához vezető okokat, de megoldást mégsem mindig sikerül találni.
Két ember kapcsolatában a tudattalanban zajló folyamatok játszanak a legnagyobb szerepet, és ezek felismerésére van szükség ahhoz, hogy csöppnyi esélyünk is legyen ezen aspektusok kezelésére.

Párkapcsolati asztro-grafológia

A párkapcsolatok legfőbb célja a fejlődés, a személyiségünk formálása, – és ebben van fontos szerepe a társunknak, és fordítva – amivel csak kevesen vannak tisztában. Tehát az igazi párkapcsolat nem a rózsaszín felhőkön való úszkálásról szól életünk végéig, hanem a lelkünk mélyén zajló folyamatokról. Amelyek kibontakoztatása természetesen konfliktusokkal és megpróbáltatásokkal jár, de ha tudjuk, mivel van dolgunk, nagyobb esélyünk van arra, hogy közösen megoldást találjunk a problémákra, mintha csak hagyjuk, hogy személyiségünk árnyékszereplői madzagon rángassanak minket.

A saját és párunk személyiségében működő tudatos és tudattalan aspektusok feltárására szolgál a párkapcsolat-vizsgálat, amely a születési képlet, és a kézírás elemzésével, illetve az őselemek összetételének vizsgálatával segít megérteni önmagunkat és társunkat, továbbá a két fél között zajló folyamatokat, melyek felismerése az első lépés a sikeres, tehát mindkét fél fejlődését elősegítő párkapcsolat felé.

Az asztrológia és a grafológia összefonódása még hatékonyabbá teszi a párkapcsolatok feltérképezését. A párkapcsolati vizsgálatnak a kézírás és a születés időpontja szolgál alapul.Születésünk időpontjában a hét személyes bolygónk valamilyen kapcsolatban és kölcsönhatásban állt egymással, és ezek különböző hajlamokat és viselkedésmódokat jeleznek elő. Ez a kiindulási pontunk, amit erre a földre érkezve útravalóul kaptunk.

A teljesség eléréséhez mind a négy elem kibontakoztatására szükségünk van, ezért van szükségünk a párkapcsolatra. Minden emberben 1-2 elem domináns, és 1-2 elem mélyen a tudattalanba süllyedve szunnyad. Ezeket a szunnyadó aspektusokat kell tudatosan a személyiségünkbe integrálnunk, de ez a folyamat korántsem zökkenőmentes.

Egy kapcsolaton belül soha nincs olyan, hogy minden problémamentesen működjön,  és boldogan éljünk, míg meg nem halunk, ugyanis nem ez az igazi célja a kapcsolatoknak, hanem az, hogy a súrlódások folyamán mindkét fél kölcsönösen formálja egymást. Amíg ennek nem ébredünk tudatára, addig csak csöbörből vödörbe kerülünk, mert az élet ugyanolyan helyzeteket állít elénk, amíg meg nem tanuljuk a leckét.

Tehát a párkapcsolatok célja a kölcsönös személyiségformálás és mindkét fél egyéniségének a kifejlődése. Erre szolgálnak a konfliktusok. Tehát a konfliktusok elől nem elmenekülni kell, hanem megoldást kell rájuk találni. Viszont van olyan ember, aki erősen konfliktuskerülő, és nem is hajlik a kompromisszumra, hát vele biztosan nehéz lesz a fejlődés, amíg nem látja be, hogy neki mit kell megtanulnia.

Életünk során azonban a nevelés, a környezeti hatások, a biológiai és genetikai örökségünk mind-mind hatással vannak személyiségünkre, és befolyásolják azt, hogy a kiindulási ponttól mennyire tér el  személyiségünk a jelen pillanatban. Ezen kívül a tudatalattinkban működő erők is nagy befolyással vannak arra, hogy hogyan értelmezünk egy helyzetet, jelen esetben a párunkkal való kapcsolatot a mindennapokban.
Életünk végső célja a teljesség elérése, és ehhez szolgál fontos eszközként a párkapcsolat. A kiindulási pontot mutatja a születésünk időpontja, és a jelenlegi helyzetet, ahol most tartunk a személyiségfejlődésben, azt tükrözi a kézírásunk, amely folyamatosan velünk együtt változik.

Életünk célja a fejlődés és a kiteljesedés. Ennek egyik legfontosabb eszköze a párkapcsolat, melyben két eltérő személyiség, két külön egyéniség, mint két vegyi anyag, úgy kerül kapcsolatba egymással, és a kölcsönös egymásra hatás eredményeképpen mindketten átalakulnak, a számukra szükséges és kedvező irányba.

Tehát ha problémákba ütközünk, nem biztos, hogy a válás, vagy a szakítás a legcélravezetőbb megoldás, – “…amit Isten egybeköt, ember szét ne válassza….” is ezt a célt szolgálná – mert lehet, hogy ugyanolyan gondokkal szembesülünk majd a következő kapcsolat folyamán is!

Tehát, még ha eleinte ez tűnik is a nehezebb megoldásnak, és a rögösebb útvonalnak, nézzünk szembe a problémával, és keressünk megoldást együtt! Így nem kell tovább magunk előtt görgetni a megoldandó feladatokat, hanem egyszer s mindenkorra túljutunk rajtuk.

Először is önmagunk és társunk megismerésére és viselkedésének megértésére van szükség ahhoz, hogy képesek legyünk felismerni és megérteni a problémák okait, mert amíg nem tudjuk, hogy miből erednek a konfliktusaink, addig nem leszünk képesek hatékonyan kezelni azokat.
Ebben van nagy segítségünkre az asztro-grafológia módszere.

Asztro-grafológiai párkapcsolat vizsgálat

A tanácsadáshoz szükség van mindkét fél részéről:

  •  a pontos születési időre (év,hó,nap,óra,perc)
  • a születési helyre
  • egy-egy saját kezűleg írt levélre

Ez egy 3 szintű analízis, melynek eredménye egy minimum 30 oldalból álló jellemzés és tanácsadás a párkapcsolat tagjairól, és kapcsolatuk működéséről.

 

Kiss Beáta

kiss.beata@grafobuvar.hu

kiss.beata@vipmail.hu

06-20-386-0571