A vállalkozói személyiség
– Te az vagy? Kézírásod megmutatja!

Az emberek vállalkozások ezreit hozzák létre, több, vagy kevesebb sikerrel. A vállalkozás sikerét több tényező együttes összjátéka befolyásolja.

Az egyik a megfelelő időzítés, hogy a megfelelő helyen és időben kezdjünk vállalkozásunk működtetésébe.

 

A másik a környezeti tényező, melyek nagyrészt a vállalkozótól függetlenek, de folyamatos hatással vannak a vállalkozásra. A vállalkozás és a környezet közötti kapcsolat kölcsönös alapokon nyugszik. A vállalkozás szervezeti kereteit a körülményektől függően sokszor kénytelen alakítani, de ugyanakkor a vállalkozás is képes hatással lenni környezetére, a piacra.

A harmadik a tárgyi tényező, a szükséges erőforrások megléte, és előteremtése, melyek lehetnek tárgyi eszközök, pénzügyi eszközök, szellemi és emberi tőke.

Az emberi tőke maga a vállalkozó, aki a siker emberi tényezője. Saját személyiségével, személyes tulajdonságaival tud hozzájárulni a vállalkozás sikeréhez.

A siker eléréséhez a fenti tényezőkön kívül szükség van a vállalkozást segítő személyes jellemvonásokra, szakmai felkészültségre, illetve vezetői és szervezői képességekre.

A vállalkozást segítő személyes tulajdonságok:

 • gyakorlati érzék
 • önállóság, függetlenség
 • kíváncsiság
 • állhatatosság
 • kreativitás
 • önbizalom
 • kommunikációs készség
 • extrovertáltság
 • innovációs készség
 • optimizmus
 • racionális beállítottság
 • sikerorientáltság
 • stressztűrő képesség
 • vezetői képességek
 • szervező készség
 • ellenőrző képesség
 • döntőképesség
 • eredményorientáltság
 • kockázatvállalás
 • kudarctűrő képesség
 • jó megjelenés, fellépés
 • szorgalom
 • reális önismeret

Kézírásod grafológiai elemzése jól láthatóvá teszi, mely tulajdonságokkal rendelkezel, illetve melyek igényelnek fejlesztést, tudatos odafigyelést, hogy önmagad személyével hatékonyabbá tudd tenni vállalkozásod sikeres működését.

További információ és megrendelés:

Kiss Beáta

kiss.beata@grafobuvar.hu

kiss.beata@vipmail.hu

06-20-386-0571

Személyiség elemzés grafológiai módszerekkel

A grafológia személyiségmérő módszere méréseken és statisztikai számításokon alapszik. A kézíráselemzés is egy mérőeszköz, csak nem tesztekkel dolgozik, hanem a kézírás jellegzetességeit, sajátosságait alapul véve segít feltérképezni a vizsgált egyén személyiségstruktúráját.

A grafológiai személyiségvizsgálat eredménye a személyiségkép, amely átfogó képet ad a vizsgált személy képességeit, attitűdjeit illetően, megmutatja a cselekedeteit mozgató motivációit, kapcsolati és kommunikációs módjait. Általa kirajzolódik a személyiség struktúrája, dinamikája, a mentális képességek jellemzőitől kezdve az akarati bázisig, és az önregulációs készségekig egyaránt.

A kézíráselemzés előnye, hogy idő- és energiatakarékos módszer, a vizsgálathoz szükséges írásminta elkészítése nem igényel különleges előkészületet. Nincs szükség sok száz kérdésből álló tesztek kitöltésére, és a vizsgálathoz nem szükséges a személyes jelenlét sem, ha valamilyen okból nem megoldható. Teljesen személyre szabott, mivel a vizsgált alany kézírása képezi a vizsgálat tárgyát. Továbbá egyedileg variálhatók, és választhatók a mérés alá vett személyiségjellemzők palettája.