Gyermek asztro-grafológia

Gyermek asztro-grafológia

Az asztrológia és a grafológia látszólag két teljesen különálló tudomány, mégis együttes alkalmazásukkal több hasznos információhoz juthatunk gyermekünk lelkivilágáról, érzéseiről és személyiségéről.

A pici babák még csak sírással kommunikálnak, és általában csak 1 éves koruk után kezdenek el különböző firkákat alkotni. Már az első rajzoknál is sok következtetést le lehet vonni a személyiségjellemzők tekintetében, és ahogyan cseperednek és fejlődnek a gyerekek, egyre jobban kidomborodik rajzaikon keresztül az egyéniségük. Az iskolában az írás elsajátítása után bővül a repertoár, és a rajzok mellett már a kézírás is segítséget nyújt, hogy bepillantást nyerjenek a szülők gyermekük belső világába.

Gyerekrajz elemzés

Ezen kívül azonban, hogy már egészen pici korban is látható legyen a személyiségfejlődés lehetséges iránya, illetve azok a területek, ahol több odafigyelésre és tudatos nevelésre, fejlesztésre lesz majd szükség, sokat segít az asztrológiai személyiségjellemzés, amelynek semmi köze nincs a hagyományosan elterjedt jóslásokhoz, mivel kifejezetten a gyerek jellembeli sajátosságaira világít rá grafológiai módszerekkel társítva. Így a gyermeknevelésben fontos szerepe jut, mivel sokkal tudatosabbá válhat általa a nevelés, mert segít rávilágítani az esetleges gyenge pontokra és hiányosságokra, melyekkel a személyiségfejlődés során problémái lehetnek.  Ugyanakkor segít jobban megérteni a gyermek motivációit és viselkedésének okait, hiszen már gyermekkorban jelentős eltérések láthatók az egyes gyerekek magatartása és attitűdje között, ami nem véletlen, hiszen mindenkit egyedi személyiségmátrix alkot. Ennek összetételében pedig a legfontosabb szerep jut a 12 archetípusnak, melyek különböző arányban és formában nyilvánulnak meg a személyiségben, ezáltal eltérő személyiségfejlődési irányt alkotva.

A születési-képlet egy alapot mutat az emberi lélek fejlődésében, számos lehetőséget tartogat, melyek kibontakoztatása egy egész életre szóló folyamat. A lélek szándékát mutatja meg, azt az utat, melyen haladnia kellene az egyénnek, de természetesen a nevelés, a környezeti feltételek, és az egyén szabad akarata is mind-mind befolyásolhatja azt, hogy az ember rátalál-e a saját útjára, vagy éppen ellenkező irányba halad. Hiszen a személyiségfejlődés egy folyamat, amely a születéstől a halálig tartó véget nem érő feladat.

asztro-grafológiai személyiség-feltárási módszer

És ha ismerjük gyermekünk születési képletét, megtudjuk, milyen irányba kell őt terelgetni, hol van a legnagyobb szüksége támogatásra, és a későbbi időkben milyen területen találkozhat nehézségekkel. És ha ezekkel tisztában vagyunk, már pici korától odafigyelve úgy tudjuk nevelni, ösztönözni, hogy az esetleges felmerülő akadályok ne állják útját fejlődésének, és minél sikeresebben meg tudja oldani a problémáit, legyen ez érzelmi, értelmi, motivációs, vagy szociális jellegű. Tehát a gyermek születési-képletét összevetve rajzaival, írásaival, megállapítható, hol tart jelenleg a személyiségfejlődésben, és milyen kibontatlan csomagocskákat tartogat még számára az élet.

Az asztro-grafológiai személyiség-feltárási módszer bármilyen korú gyermek esetén alkalmazható. Segít felkészülni a bölcsődei, illetve óvodai beilleszkedésre való felkészítésben, a gyermek érzelmi világának megértésében, vagy akár az iskolai elvárásoknak való megfelelés folyamán. Hiszen attól, hogy még gyerekek, már ők is egy-egy önálló egyéniségek, és minden gyerekhez testre szabott nevelési útmutatóra van szükség személyiségétől függően.

Születési ábra

Az asztrografológiai tanácsadáshoz az alábbiakra van szükség:

  • a pontos születési időre (év, hónap, nap, óra, perc)
  • a születési helyre
  • saját készítésű rajzra, vagy írásra

További információ és megrendelés:

Kiss Beáta

06-20/386-0571

kiss.beata@vipmail.hu