„Ha tökéletesek lennénk, sosem léptünk volna a dualitás világába, melyben elkerülhetetlen a tökéletlenség…”
Brigitte Hamann

Személyiség-központú asztro-grafológia

Születési horoszkópunk olyan, mint egy pillanatfelvétel, amit születésünk időpontjában készíthettünk volna az égboltról (annak látható és takarásban lévő részeiről is) – arról a helyről, ahol megszülettünk. Ez a térkép azt mutatja meg, ahogy mi személyesen láttuk a világot abban az adott pillanatban, a Föld bolygóról.

A horoszkópunk a mi személyes pillanatunk, a mi saját időminőségünk. Személyre szóló üzenetnek tekinthetjük tehát, hogy melyik égitest hol helyezkedett el az égbolton a születésünk pillanatában. Ezeknek a jegybeli állásoknak, akárcsak a képlet összes többi összetevőjének, szimbolikus jelentősége van. Személyiségünk és lelkivilágunk bonyolult kirakós játékát ezek a különféle tulajdonságokkal bíró égitestek teszik láthatóvá.

A születési képlet a saját szimbolikus fényképünk, amit születésünk időpontjában készíthettünk volna az égboltról. A jegyek határozzák meg belső világunk alkotórészeinek jellegét, és mindenkiben számos jegy érvényesül a tizenkettő közül.

Az égitestek mutatják meg, hogy mi nyilvánul meg bennünk és az életünkben, a jegyek mutatják meg, hogy hogyan, és a házak fejezik ki, hogy melyik területen. Ahol egy égitest található a horoszkópunkban, azon a területen éljük meg leginkább a planéta által képviselt tulajdonságunkat, képességünket.

Minden ember képletében 10 égitest kap helyet, amik a születési képletben különböző állatövi jegyekben és házakban állnak. Minden égitest egy szimbólum, ami természetünk egy-egy részét fejezi ki. Öt személyes égitestünk (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) aktív egyéniségünk egy-egy aspektusát tükrözik.

Az átvezető, sorsjelző bolygók (Jupiter, Szaturnusz) hidat jelentenek az egyéni megnyilvánulás és a kapcsolati, közösségi, társadalmi szerepvállalás között.

Asztro-grafológia

Carl Gustav Jung pszichoterapeuta az első volt azok között, aki a kliensek belső dinamikájának jobb megértéséhez felhasználta az asztrológiát. Az asztro-grafológia a pszichológiai tesztek mellett egy másik nézőpontból tekint a vizsgált alanyra, amely új rálátást adhat személyiségének megértésében.

Jung azt mondta, hogy az „asztrológia az ókori világ teljes pszichológiai tudásának összegzése”. Az asztrológia megvilágítja az emberi psziché működését. Az asztrológia, ha helyesen alkalmazzuk, sokkal precízebb módszere az ember megértésének.

Az asztrológia bolygóalakzatokból áll. A bolygóalakzatok a kollektív tudattalant szimbolizálják, a kollektív tudattalan pedig a pszichológia tárgya. A bolygók a tudattalan erőinek szimbólumai. Így kapcsolódik össze az asztrológia, a pszichológia, és a grafológia.

Az asztrológiai pszichodinamika alapja a születési ábra. Ennek elemei a következők: a 12 alapminőség, a 12 zodiákus, amit Jung archetípusoknak nevezett el, a 10 pszichodinamikai erőforrás, a planéták, a 12 életterület, az asztrológiai házak, és a 12 energetikai kapcsolat, azaz az asztrológiai fényszögek.

Senkit sem lehet egyetlen karaktertípussal jellemezni. Az ember alapvonásaiban a 12 energetikai karakterből több is keveredik, és hogy melyik melyikkel, és milyen arányban, az a kézírás elemzésével pontosan feltárható. Mindannyian e 12 archetípus egyedi és utánozhatatlan keverékei vagyunk. Mindenkiben mindegyik karaktertípus munkál, csak igen eltérő mértékben.

A horoszkóp értelmezése attól válik egyedivé, és kifejezetten az adott személyre irányítva, hogy a radix-képet mellé téve a kézírást, kirajzolódik, hogy a saját egyedi stílusában hogyan bontakoztatja ki a horoszkóp aspektusait, mit használ fel belőle személyisége felépítésében, és melyek azok a pontok, melyek még a mélyben szunnyadnak.

A horoszkóp értelmezése közben az egyéni sajátosságok akkor tárulnak fel, amikor a radix-képlet mellett megnézzük a vizsgált személy kézírását is, amely megmutatja, hogy a horoszkóptartalmak közül mit juttat kifejezésre személyisége felépítésében, melyek azok a viselkedésminták, melyeket a mindennapokban használ, és melyek azok a témakörök, melyek még a mélyben szunnyadnak. Az ember egyéni élettémája a kézíráselemzéssel együtt rajzolódik ki jól láthatóan. És akkor megmutatkozik az is, hogy hol tart fejlődésének folyamatában.

A múlt minden tapasztalata az emberiség kollektív tudattalanjában raktározódott el, és az emberi pszichében az archetípusok szintjén nyilvánul meg. A planéták a legtisztább szimbólumok, amelyekkel bizonyos emberi viselkedési formákat tudunk kifejezni. A bolygókat tehát lelki energiaként is felfoghatjuk. Ez az öt személyes bolygó a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, és a Mars. A bolygók az elme mély, archetipikus részeinek felelnek meg. És ezeket a bolygóhatásokat mindenki a maga módján juttatja kifejezésre. Azt, hogy hogyan, milyen módon, milyen szinten, a kézírásunk mutatja meg.

Születési ábra

Az asztro-grafológiai tanácsadáshoz szükség van:

  • a pontos születési időre (év,hó,nap,óra,perc)
  • a születési helyre
  • egy saját kezűleg írt levélre

Megrendelés, információ kérés:

Kiss Beáta

06-20-386-0571

kiss.beata@grafobuvar.hu