Színtipológia a személyzeti munkában

Ismerje meg közelebbről munkatársait a Színtipológia segítségével!

A vállalat eredményessége nagyban függ a tagok együttműködésétől, és hogy mindenki a személyes kompetenciáinak megfelelő területet lássa el a cég szervezeti keretein belül.

A hatékonyság érdekében tehát érdemes minden pozícióban a lehető legalkalmasabb személyt foglalkoztatni.

A grafológia segítségével feltérképezhető a munkatársak képességei és adottságai, megfeleltetve azoknak a pozícióknak, amelyben dolgoznak.

Alkalmazási területek:

 

 • előszűrés
 • kiválasztás
 • beillesztés
 • team építés
 • kompetencia értékelés
 • munkaalkalmasság
 • csoport dinamika
 • beválás előrejelzése
 • pályaalkalmasság
 • motiváció vizsgálat
 • vezető kiválasztás

Ursula Affemann német grafológus, a személyügyi grafológia kiemelkedő alakja, hozta létre a színtipológia néven ismertté vált vizsgálati módszerét, melyet hatékonyan lehet alkalmazni csoportok vizsgálatánál, egyének team munkára való alkalmasságának elemzésekor.

A módszer elnevezése onnan származik, hogy Affemann a munkatársakat teljesítményük, kompetenciáik alapján öt különböző csoportba sorolta, és mindegyik csoporthoz hozzárendelt egy színt.

Ez az öt szín a kék, zöld, lila, szürke és piros.

 A kék típus kötelességtudó, felelősségteljes, megbízható és lelkiismeretes munkaerő. Kitartó és módszeres feladatvégzés jellemzi, a monotonitást is jól tolerálja.

Stabil ember, aki kellően objektív és kritikus, érzelmeit nem engedi eluralkodni. Szükség esetén jó vezető válhat belőle.

A zöld típust sokszínűség, szellemileg mozgékonyság magas intelligencia jellemzi. Tevékeny, rugalmas és alkalmazkodó személyiség, aki jó helyzetfelismerő képességgel, szervezőképességgel rendelkezik.

Átfogó terveket készít és jó problémamegoldó. Optimista, pozitív szemléletével lelkesíti a csapattagokat, katalizátorként működik. Kiváló vezető lehet belőle.

A lila típus fantáziadús, ötletes és újító személyiség, aki gyorsan reagál és rendkívül mozgékony. Szívesen vág bele akár kockázatos dolgokba, vezetőként impulzív döntéseket hoz.

Nem szervezi és ellenőrzi kellően a munkáját, az adminisztratív, monoton feladatokkal kevésbé boldogul, és a hosszú távú egyenletes teljesítmény is gondot okozhat számára.

Nagyfokú fejlődésigény, önmegvalósító törekvések jellemzik, szeret a reflektorfényben állni, reprezentálni, és szüksége van az elismerésre. Kapcsolatteremtő képessége jó, de kevésbé alkalmazkodó típus.

A szürke típus nehezen lelkesíthető és motiválható, mivel önmegvalósítását nem a munkában, a szakmájában keresi.

Nem túl kreatív és fejlődőképessége is gyenge. Fél az önálló és felelősségteljes munkától, ám ha megmondják neki, hogy mit és hogyan csináljon, azt maradéktalanul végrehajtja. Szereti a rutin munkát, és ha irányítják. Nem lendíti előre, de nem is akadályozza a csoport munkáját.

A piros típusba az akadékos, gáncsoskodó, folyton elégedetlen és kritizáló személyiségek tartoznak, akik negatív hozzáállásukkal, rendszeresen aláaknázzák a többiek munkáját.

Képtelenek az együttműködésre, és ahelyett, hogy megoldanák, inkább csak gerjesztik a problémákat és a konfliktusokat. Vezetőként hatalmaskodó zsarnok, aki beosztottjaival cinikus és megalázó, kollégáit pedig kihasználja.

 A jól működő munkacsoporton belül különböző szerepekre van szükség, és a cég fejlődése érdekében nem mindegy az sem, hogy milyen a különböző színű típusok aránya a közösségen belül.  

Fontos, hogy a csapattagok illeszkedjenek egymáshoz, megfelelően kiegészítsék egymást a jó teljesítmény érdekében, és eredményesen együtt tudjanak dolgozni. Ehhez szükséges először külön-külön az egyének vizsgálata, aztán az egyes tagokból fel lehet építeni a sikeres csapatot.

A kézírás grafológiai vizsgálata megmutatja, hogy kollégánk, vagy leendő munkatársunk milyen színű csapattag, melyik színt képviseli munkavégzés módját illetően.

Természetesen nincsenek tiszta típusok, de van egy vagy két domináns szín, amely jellemző a vizsgált személyre, és ami által még tovább színesedik a személyiségben rejlő lehetőségek sora.

Gyakori jelenség, hogy több szín keveredéséből tevődik össze egy-egy személyiség. Érdemes odafigyelni a domináns típuson túlmutató jegyekre is. Vagyis a besorolás mellett az egyénre szabott és részletes analízis nem mellőzhető.

A csoporttagok kézírása alapján előre feltárhatók a munkatársak közötti lehetséges konfliktusok, az együttműködés módja, és a csoport teljesítménye is előjelezhető. Affemann szerint a jól működő csoport összetétele:

 

          60 % kék

          20% zöld

          10% lila

          10 % szürke és piros

Egy munkahelyi team akkor tud a legjobb eredményeket elérni, ha optimális az összetétele. Ha a kollégák együtt tudnak kooperálni, képességeikkel jól kiegészítik egymást, és mindenki a személyiségéhez illő pozícióban és területen tevékenykedik, sokkal sikeresebb lesz a vállalat működése. 

Fontos, hogy az arányok felborulása, eltolódása, semmiképp sem vezet jóra. Ha túl sok a dinamikus zöld személy, miközben kevesebb a stabil kék, akkor rendszertelenség, túlzott kockázatvállalás lesz az uralkodó.  

Ha viszont a kékek aránya nagyobb, mint 60%, akkor nehézzé válik a rugalmas állandó fejlődés lehetősége. A kreatív lilából nem lehet túl sok, mert az akár anarchiához, versengéshez vezethet, miközben nincs, aki az ötleteket megvalósítsa.  

A túl sok szürke estén viszont gyenge lesz a teljesítmény, nincs előrehaladás, fejlődés. A pirosakból pedig sokszor már egy is súlyos gubancokat képes okozni.

 Affemann elméletét alkalmazva, a csapattagok kézírása alapján, akár már előre föltérképezhetők a munkatársak közötti lehetséges erőviszonyok, konfliktusforrások, várható előnyök, hátrányok.

Az Affeman-féle színtipológiával kiváló munkacsapatot alakíthat ki!

Egy vállalkozás sikerét nagyban meghatározza az, hogy a cégen belül milyen személyiséggel bírnak a munkatársak. Ha túl sok, különböző attitűddel és céllal rendelkező ember próbál meg együtt dolgozni, akkor számos nehézséggel kell megküzdeni a csapatmunka során. Ha Ön cégvezetőként tisztában van ezzel a ténnyel, és nem szeretné a véletlenre bízni a csapat összetételét, döntsön az Affeman-féle színtipológia mellett, aminek köszönhetően sokkal könnyebben választhatja ki az ideális munkatársat!

Az Affeman-féle színtipológiával hatékony elemzéseket lehet végezni a jelentkezőkön, ami a csapatmunkával kapcsolatos alkalmasságot illeti. A módszert Ursula Affeman-nak köszönheti a világ, aki a dolgozókat teljesítményük és kompetenciáik alapján öt különböző csoportba sorolta, és mindegyik csoporthoz hozzárendelt egy színt, amelyek alapján sokkal könnyebb döntéseket hozni azzal kapcsolatban, hogy a csapatban mely munkatársak dolgozzanak együtt. Az elméletben szereplő tényezőknek megfelelő arányban és mértékben kell igazodniuk egymáshoz, ugyanis ellenkező esetben – az Affeman-féle színtipológia szerint – nem lesz sikeres a közös munka.

Próbálja ki Ön is az Affeman-féle színtipológiát, ehhez pedig vegye fel velem a kapcsolatot elérhetőségeimen!

További információ és megrendelés:

Kiss Beáta

kiss.beata@grafobuvar.hu

kiss.beata@vipmail.hu

06-20-386-0571